معرفی موسسه پژوهشی الزویر

در سال 1389، موسسه پژوهشی الزویر تأسیس شد و دپارتمان های کامپیوتر و برق شکل گرفت. در سال 1391 با…